Sznurki do maszyn rolniczych


nazwa:
Sznurki do maszyn rolniczych
grupa:
kontakt handlowy:
Ewa Świderska
tel 058
667 45 08/09


 • z wysokiej klasy przędzy polipropylenowej
 • w pełni ekologiczny
 • odporny na gnicie i pleśnienie
 • w kolorze naturalnym lub barwiony
 • odporny na działanie substancji chemicznych
 • zapewniający sprawność wiązania
 • w nawojach bez węzłów
 • może być stabilizowany przeciw UV
  na życzenie klienta
 • zgodny z normą BN–83/7596–15
  Z A S T O S O W A N I E


 • rolnictwo – maszyny do zbioru słomy, snopowiązałki, prasy zwijające i kostkujące (niskiego i wysokiego stopnia zgniotu), belownice
 • ogrodnictwo
 • sadownictwo
Dwuletnia gwarancja przy odpowiednim składowaniu i stabilizacji UV

typ
wytrzym. daN
m/kg
m/szt.
wym. nawoju cal
masa/szt.
Pp 1400
34
700
1400
6x6
2
Pp 2000
54
500
1000
6x6
2
Pp 2000
54
500
2000
10x10
4
Pp 2000
54
500
2400
10x10
4,8
Pp 2400
64
400
1600
10x10
4
Pp 2400
64
400
1900
10x10
4,8
Pp 3000
85
330
1600
10x10
4,8
Pp 6600
250
150
1200
12x12
8

Sznurki do maszyn rolniczych


nazwa:
Sznurki do maszyn rolniczych
grupa:
kontakt handlowy:
Ewa Świderska
tel 058
667 45 08/09


 • z wysokiej klasy przędzy polipropylenowej
 • w pełni ekologiczny
 • odporny na gnicie i pleśnienie
 • w kolorze naturalnym lub barwiony
 • odporny na działanie substancji chemicznych
 • zapewniający sprawność wiązania
 • w nawojach bez węzłów
 • może być stabilizowany przeciw UV
  na życzenie klienta
 • zgodny z normą BN–83/7596–15
  Z A S T O S O W A N I E


 • rolnictwo – maszyny do zbioru słomy, snopowiązałki, prasy zwijające i kostkujące (niskiego i wysokiego stopnia zgniotu), belownice
 • ogrodnictwo
 • sadownictwo
Dwuletnia gwarancja przy odpowiednim składowaniu i stabilizacji UV

typ
wytrzym. daN
m/kg
m/szt.
wym. nawoju cal
masa/szt.
Pp 1400
34
700
1400
6x6
2
Pp 2000
54
500
1000
6x6
2
Pp 2000
54
500
2000
10x10
4
Pp 2000
54
500
2400
10x10
4,8
Pp 2400
64
400
1600
10x10
4
Pp 2400
64
400
1900
10x10
4,8
Pp 3000
85
330
1600
10x10
4,8
Pp 6600
250
150
1200
12x12
8