Prawdopodobnie masz nieaktualn± wersję Flash Player ¦ci±gnij now± wersję. Je¶li masz aktualn± wersę Flash Player, to być może masz wył±czon± obsługę skryptów.
Home Informacje Grupa Surtex
Informacje

  Misja Firmy

  Historia Firmy

  Grupa Surtex

 
 Grupa Surtex

Gdy??skie Przedsi?biorstwo Handlowe „Surtex” sp. z o.o. z siedzib? w Gdyni wchodzi w sk??ad grupy powi?zanych kapita??owo sp????ek, kt??r? tworz?:
  • „Surtex” sp. z o.o. z siedzib? w ?odzi, przedstawicielstwo w Przemy??lu  www.surtex.com.pl ;
  • Pozna??skie Przedsi?biorstwo Handlowe „Surtex” sp. z o.o. z siedzib? w Poznaniu;
  • Sosnowieckie Przedsi?biorstwo Handlowe „Surtex” sp. z o.o. z siedzib? w Sosnowcu;
  • Zak??ad Handlowy „Surtex” sp. z o.o. z siedzib? we Wroc??awiu, przedstawicielstwo w Opolu i Wa??brzychu.


Informacje | Aktualno¶ci | Produkty | Kontakt | stat4u
surtex.gdynia.pl - gaza młyńska, tkanina wodoodporna, brezentowa i szklana, uszczelnienia i wykładziny gumowe, płyty uszczelkarskie, geowłóknina